2 miljarder klimatflyktingar om 80 år

Den snabbt stigande temperaturen på jorden förväntas leda till ökad klimatdriven migration, så kallade klimatflyktingar. Idag är 71 miljoner på flykt, omkring 2050 beräknas minst 200 miljoner tvingas fly då livsförutsättningarna försvinner, såsom torka, extrema skyfall och översvämningar. År 2100 kan så många som 2 miljarder tvingas fly främst pga höjda havsytenivåer.

Källor: Iom och Sciencedaily

2019-09/1568299610_artikel8-climaterefugee.jpg