Forskare har underskattat hastigheten I klimatförändringen

Världshaven har värmts 0,1 grader mer och polarisarna har smält dubbelt så snabbt jämfört med tidigare prognoser, visar nya beräkningar av gamla mätningar utförda av Hadleycentret i England.

Läs mer på Scientific American

2019-10/1571668421_unknown.jpeg