Havet stiger allt snabbare

Havsytan har stigit med ca 23 cm sedan 1880, och den årliga takten är i dagsläget 3,3 mm/år, och går snabbare med tiden. Prognoserna för år 2100 ligger mellan ytterligare 30 cm upp till 2 meter, beroende på takten av värmeutvidgning av oceanerna och smältning av landbaserade glaciärer och istäcken.

Källor: NASA Climate och Wikipedia

2019-09/artikel6-flooding-foto-pixabay.jpg