Jorden blir grönare

Jorden har de senaste 20 åren blivit 5 % grönare genom trädplantering, främst i Indien och Kina. Denna area motsvarar ytan av hela Amazonas regnskogar.

Källa: NASA

2019-09/artikel5-treeplanting.png