Kebnekaises sydtopp inte längre högst

Toppglaciären på Kebnekaise är nu bara 2095,6 m.ö.h., vilket är 1,2 meter lägre än Kebnekaises nordtopp, som består av fast berg och som nu är Sveriges högsta topp.

Källor: Tarfala forskningsstation och The Guardian

2019-09/artikel4-kebnekaises-sydtopp-foto-the-guardian.jpg