Naturen slukar hälften av våra utsläpp

Människans aktiviteter släpper ut nästan 40 miljarder ton koldioxid varje år, av detta tar naturen och oceanerna upp hälften, vilket försurar haven. Resten absorberas av atmosfären, vilket höjer temperaturen.

Källor: Globalcarbonproject

2019-09/artikel7-carboncycle.jpg