Värmeböljor i haven har ökat med 54 procent de senaste 95 åren

Extrema temperaturer i haven har ökat i både frekvens (34 procent), längd (17 procent) och antal dagar (54 procent) mellan 1925 och 2016, visar forskning från fasta kuststationer och satellitdata.

Läs mer på Nature Communications

2019-10/unknown.jpeg