Varje ton CO2 smälter 3 m3 is

För varje ton CO2 som tillförs atmosfären smälter 3 m2 av Arktis havsis, i genomsnitt.

Källa: Science

2019-09/artikel1-arctic-ice-photo-pexels.jpg