Inspiration

2021-02/bild1.png

Ett steg närmare storskalig CO2-infångning

I mars 2021 återinviger Stockholm Exergi sin forskningsanläggning för bio-CCS vid Värtave…
Läs mer >>
Publicerat 22 februari, 2021
2021-02/alternative-21581-1280.jpg

Solceller reserverade för elbilar

På bostadsprojekt Rosalia strax sydväst om Uppsala installerar JM solceller som är koppla…
Läs mer >>
Publicerat 22 februari, 2021
2021-02/hemk.jpg

Hemköp först i branschen att premiera hållbara handlingar

Som den första kundklubben i branschen ger Hemköp från och med nu, utöver poäng för alla …
Läs mer >>
Publicerat 4 januari, 2021
2020-10/battery.jpg

Stena Recycling ger Volvos bussbatterier ett andra liv

Bussbatteriernas kommersiella livslängd förlängs avsevärt och naturresurser kan sparas. D…
Läs mer >>
Publicerat 12 oktober, 2020
2019-11/stena-recycling-high-res-62-1280x400-compqual80.jpeg

Circular Initiative - Ny arena för cirkulära flöden

Närmare 300 miljoner ton koldioxid från tung industri kan sparas med cirkulär ekonomi enl…
Läs mer >>
Publicerat 17 september, 2019
2019-09/l-fbergs-2.jpg

Löfbergs har halverat sin klimatpåverkan

Målet var att minska de egna utsläppen av växthusgaser med 40 procent innan år 2020. Nu ä…
Läs mer >>
Publicerat 16 september, 2019
2019-09/mor-tter.jpg

Axfood räddar 100 ton morötter från matsvinn

Genom att slopa den frivilliga klass 1-märkningen på morötter tas även de lite mindre mor…
Läs mer >>
Publicerat 16 september, 2019
2019-09/1568646888_ny-energi-sluter-cirkeln.jpg

Pelletspannor vid plantskolor minskar utsläpp till nära noll

Med tolv nya pelletseldade värmepannor vid plantskolorna i Vibytorp och Trekanten minskar…
Läs mer >>
Publicerat 16 september, 2019
2019-09/l-fbergs.jpg

Med små och stora steg mot minskad klimatopåverkan

MED SMÅ OCH STORA STEG MOT MINSKAD KLIMATPÅVERKAN Under 2018 minskade Löfbergs sin klim…
Läs mer >>
Publicerat 16 september, 2019
2019-09/preem.jpg

Ny anläggning ska ge en miljon kubikmeter förnybart

Preem planerar för en ny anläggning vid raffinaderiet i Göteborg. Den nya anläggningen be…
Läs mer >>
Publicerat 16 september, 2019
2019-09/lantm-nnen.jpg

Lantmännen ökar andel förnybar energi

Lantmännen HQ tar ytterligare steg mot mål för minskade klimatutsläpp, ökad energieffekti…
Läs mer >>
Publicerat 16 september, 2019
2019-09/nouryon.png

Så gör Nouryon elektricitet från processvatten

Visste du att det går att producera energi genom att mixa saltvatten med färskvatten? Nou…
Läs mer >>
Publicerat 16 september, 2019