Fjärrvärme på kallröktfabriken i Halmstad

Som ett led i målsättningen fossilfri produktion 2025 så har HKScans kallröktfabrik i Halmstad satsat på fjärrvärme. Anläggningen har uppgraderat den gamla naturgaspannan och har istället tillsammans med HEM (Halmstads Energi och Miljö) investerat i indragning av fjärrvärme, projektet har varit delfinansierat av Klimatklivet. Denna förändring beräknas minska naturgasåtgången med hela 75 procent.

2021-10/ska-rmavbild-2021-10-25-kl.-00.31.27.png