HKScan Sweden ersätter all svart plast

Materialeffektivitet och återvinning är viktiga delar av HKScan Swedens hållbarhetsarbete. Som nästa viktiga milstolpe i företagets förpackningsplan kommer all svart plast ersättas med plast av annan färg och/eller andra material senast i slutet av 2019. Svart plast går inte att återvinna idag eftersom det optiska sorteringssystemet som används vid sortering av plast inte kan läsa av det svarta kolpigmentet.

Läs mer

2019-09/1568645498_sk-rmklipp-hk.png