Statoil Fuel & Retail reducerar drivmedelskostnader

Åtgärd: Byte till bränslesnålare tankbilar, centralisering av transportplanering, fokus på "eco driving" i kombination med en ökad andel förnybara råvaror i drivmedlet har inneburit miljömässiga och ekonomiska fördelar. Utsläppsreducering: Årlig minskning med ca 2400 ton CO2. Kostnadsbesparing: Årlig reduktion av drivmedelskostnad med ca 5 MSEK (ca 15 % reduktion).