Inspiration

Ny pilotanläggning för förnybara drivmedel

Nu byggs en pilotanläggning, en så kallad slurry-hydrokracker, för förnybara drivmedel ba…
Läs mer >>
Publicerat 15 juli, 2016

Fortsatt energieffektivisering vid Sveaskogs plantskolor

Tätare odlingar på mindre yta växthus minskar uppvärmningsbehovet på plantskolorna. Ut…
Läs mer >>
Publicerat 1 juni, 2016

Stena Recyclings projekt för bränslebesparingar

Stena Recycling inledde ett projekt för bränslebesparingar på 30 filialer i södra Sverige…
Läs mer >>
Publicerat 1 juni, 2016

Återvunna fraktioner minskar utsläpp

McDonald's Sverige satsar på samtransporter av vissa återvunna fraktioner (wellpapp, mjuk…
Läs mer >>
Publicerat 1 juni, 2015

Löfbergs energieffektivisering

Löfbergs produktion motsvarar 10,5 miljoner koppar gott kaffe – om dagen. Trots att man g…
Läs mer >>
Publicerat 1 juni, 2015

Etanol från spannmål

Lantmännen Agroetanol tillverkar etanol från spannmål och kan genom livscykelanalys påvis…
Läs mer >>
Publicerat 1 juni, 2015

Väderprognosstyrning sparar energi

JMs bostadshus installeras idag med väderprognosstyrning, vilket innebär att värmeanläggn…
Läs mer >>
Publicerat 1 juni, 2015

HKScan Skara energieffektiviserar

HKScan byter från fossilt bränsle (olja) till fjärrvärme och biogas i Skarafabriken. Fjär…
Läs mer >>
Publicerat 1 juni, 2015

Byte till moderna dieselmotorer

Green Cargo har bytt till moderna dieselmotorer i 62 av sina stora diesellok och tagit fr…
Läs mer >>
Publicerat 1 juni, 2015

Kosnadsbesparingar, förstärkt varumärke och ökad försäljning

Under 2014 sparades 148 miljoner kronor åt Folksams kunder genom återbrukat material vid …
Läs mer >>
Publicerat 1 juni, 2015

Hållbara förpackningar

Coca-Cola Enterprises Sverige (CCES) ser kontinuerligt över resursförbrukning knutet till…
Läs mer >>
Publicerat 1 juni, 2015

Axfoods satsning på solceller

Investering i solceller till Dagabs fryslager i Göteborg under 2013 har utvärderats och v…
Läs mer >>
Publicerat 1 juni, 2015