Klimatbokslut

Företagen i Hagainitiativet har tagit fram ett gemensamt klimatbokslut. I Hagainitiativets klimatbokslut redovisas företagens mål, klimatpåverkan och åtgärder för att nå målen.

En del av en heltäckande klimatstrategi är att ta reda på hur stora utsläpp företagets verksamhet har. Redovisningarna i klimatbokslutet baseras på GHG-protokollet som är en internationell standard för beräkningar av företags klimatpåverkan. För att förstå vilket beräkningsunderlag som klimatbokslutet baseras på så har Hagainitiativet tagit fram en beräkningsgrund. GHG-protokollet är ett ramverk och ger inte tydliga instruktioner för hur beräkningarna exakt ska göras i varje land och för varje företag.

Läs mer om GHG-protokollet

2021-07/bild-framsida-2020.png