1,5°C Business Playbook hjälper företag att införa en exponentiell klimatstrategi

I januari lanserades "1.5°C Business Playbook" i Davos under World Economic Forum. Det är en strategi som kan hjälpa företag att införa mål som leder till att företaget håller sig under 1,5 grader. Boken bygger på vetskapen om att vi behöver halvera utsläppen varje decennium, the Carbon Law. Alla företag behöver förhålla sig till detta.

”Vi hoppas att Sveriges företag kan ta klimatledarskap och under 2020 ställa sig bakom 1,5 gradersmålet och därmed sätta mål som halverar utsläppen på tio år. Boken kan bidra till att företagen lyckas med detta. Företagen i Hagainitiativet har ställt sig bakom att minska utsläppen med nettonoll till 2030, vilket betyder att vi ligger i linje med 1,5-gradersmålet. Skälet för att företagen ställt sig bakom är att det är möjligt att minska utsläppen samtidigt som det är lönsamt. Vi har intervjuat över 200 företag och ser att det finns konsensus om att varumärket och att employer branding stärks av aktivt klimatarbete”, säger Nina Ekelund, generalsekreterare i företagsnätverket Hagainitiativet.

”Vetenskapen gör klart att det krävs en snabb transformation. Varje styrelse och varje före-tag måste visa en trovärdig strategi hur de ska bidra till 1,5°C. Denna Playbook är en utmärkt guide för resan till netto-nollutsläpp och för att förbereda företagen inför det snabbaste ekonomiska skiftet i historien - och för att att bidra till den, säger Christiana Figueres, Former head of the United Nations Framework Convention on Climate Change, Convenor of Mission 2020.

”Vi tog fram 1,5°C Business Playbook för att göra det enkelt för företag att sätta skarpa klimatmål och uppfylla dem genom tydliga åtgärder. Faktum är att många företag kan halvera sina utsläpp mycket snabbare än varje tionde år, säger Johan Falk, ledare av Exponential Roadmap Initiative, Senior Innovation Fellow, Stockholm Resilience Center.

”Denna Playbook ligger i linje med målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C. Vi måste se massiva utsläppsminskningar i alla affärssektorer under det kommande decenniet. Playbooken visar att detta är möjligt, säger Johan Rockström, chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK).

Fyra strategier guidar företagen i arbetet med att minska utsläppen. Den första strategin handlar om att halvera utsläppen i scope 1 och scope 2, det vill säga de egna utsläppen. Den andra vägleder kring att halvera utsläppen i värdekedjan (scope 3). Den tredje om att integrera klimatfrågan i affärsstrategin genom att skifta fokus till hållbara produkter och tjänster. Den fjärde delen trycker på vikten av goda exempel och kommunikation för att påverka klimatåtgärder i samhället. Olika företag kan ha olika förhållningssätt till de olika strategierna; företag med stora utsläpp kan börja med utsläppen i scope 1 och 2 och utvidga till utsäppen i scope 3. Läs mer om detta i 1,5°C Business Playbook.

Ladda ner 1,5°C Business Playbook här.

bild1.png