Hagainitiativet går med i Världsbankens koalition för ett pris på koldioxid

Sedan slutet av 2018 är Hagainitiativet en del av det internationella initiativet Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC), en organisation som arbetar för att utsläpp av koldioxid ska ha ett pris på världsmarknaden. CPLC är en del av Världsbanken och har medlemmar över hela världen, bland annat 26 stater (inklusive Kalifornien) och ett stort antal företag. Koalitionen leds av Catherine McKenna, Kanadas miljö- och klimatminister, och Gerard Mestrallet, styrelseordförande för det franska energibolaget Engie.

CPLC följer löpande upp vilka delar av världen som använder sig av koldioxidpriser (se här).

När koalitionen startade år 2014 hade 40 länder och 20 regionala regeringar ett pris på koldioxid, och detta täckte 12 procent av de globala utsläppen. I början av 2018 omfattades 15 procent av de globala utsläppen av ett pris och i november samma år hade andelen stigit till 19,5 procent. Dessutom använder cirka 1 400 företag nu ett internt pris på koldioxid för att styra sin affärsverksamhet. CPLC:s mål är att 50 procent av de globala utsläppen ska omfattas av koldioxidpriser senast år 2030.

Företagen i Hagainitiativet har, liksom alla svenska företag, arbetat länge under den svenska koldioxidskatten som infördes i början av 1990-talet. En logisk följd av koldioxidskatten – eller för vissa företag EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) – är att många klimatåtgärder blir lönsamma snabbare än utan skatten. Hagainitiativets förhoppning är att kunna visa att svenska företag varit och är framgångsrika, både hemma och på världsmarknaden, trots – eller kanske tack vare? – att utsläpp av koldioxid inte är gratis.

2019-01/26354931802-85597ebfb0-k.jpg