Hagainitiativet tar täten mot 1,5-gradersmålet med ny strategi

Företagsnätverket Hagainitiativet har sedan starten 2010 drivit på för tuffare klimatarbete inom näringslivet. Nu har medlemsföretagen antagit en ny strategi vars klimatmål ligger tydligt i linje med Parisavtalet.

- IPCC:s rapport är glasklar, vi måste hålla oss till max 1,5 graders uppvärmning. Nu tar vi vårt ansvar. Vi uppmanar näringsliv och politik att göra detsamma, säger Nina Ekelund, generalsekreterare för Hagainitiativet.

Hagainitiativet bygger på visionen att skapa ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Och lönsamheten finns med som ett av målen i den nya strategin, berättar Nina Ekelund.

- Vi vill och ska inspirera andra företag genom att visa på de tydliga affärsmässiga fördelarna att nå netto noll och möta 1,5-gradersmålet. Vi vet redan att ett strukturerat klimatarbete leder till nya affärsmöjligheter, att det minskar företagens risker och gör dem mer attraktiva som arbetsgivare. Det kommer att behövas för att rekrytera nödvändig kompetens, säger hon.

Det är två övergripande strategimål som antagits av Hagainitiativets medlemsföretag. För det första att nätverket ska visa hur näringslivet bidrar till 1,5-gradersmålet. För att göra det förbinder sig medlemmarna bland annat till att visa hur just deras företag klarar klimatmålen, och till att också jobba i enlighet med de 17 globala hållbarhetsmålen, antagna av FN. För det andra ska Hagainitiativet vara med och driva på politiken.

- En bärande del i vårt arbete är att visa på de möjligheter omställningsarbetet ger. Men för att vi ska klara det måste politiken måste gå hand i hand med näringslivet. Det är avgörande för att vi ska lyckas, säger Nina Ekelund.

2019-02/action-athletes-black-and-white-802861.jpg