Hagainitiativet uppmanar EU-parlamentets industriutskott att rösta fram förslag som stödjer biobränslen med låga utsläpp

Sverige ligger långt fram i utvecklingen av biodrivmedel och bioenergi är den viktigaste orsaken till att Sverige får bäst resultat i årets Climate Change Performance Index. Men den svenska succéhistorien hotas av förslag som tidigare röstats fram i Europaparlamentets miljöutskott. Hagainitiativet uppmanar därför Europaparlamentets industriutskott (ITRE) att avvisa tidigare förslag och istället välja en väg där bioenergi spelar en större roll i klimatomställningen. För att klara Parisavtalet behövs satsningar på förnybar energi i EU.

Läs pressmeddelande

2017-11/tall-biobr-nslen.jpg