Klimatarbete lönsamt!

Hagainitiativets lönsamhetsrapport nr 3 bygger på en enkätundersökning genomförd av Demoskop bland mer än 200 svenska företag under våren 2019. Undersökningen visar att företagen ser ett allt tydligare samband mellan klimatarbete och lönsamhet. Men det är inte allt som går i rätt riktning. Vi ser att:
-Fler företag ser att de tjänar på klimatarbetet
-Fler företag ser att klimatarbetet är positivt för finansieringen
-Fler företag ser kostnader med klimatarbetet

Läs rapporten här

2019-07/1562912207_bild-till-rapporten-haga-.jpg