Hagainitiativet uppmanar EU att uppdatera målen för nollutsläpp

Hagainitiativet skriver idag under en uppmaning till EU-kommissionen om att uppdatera målen för när EU ska uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser. Bland övriga undertecknare finns bland annat SEB:s styrelseordförande, Marcus Wallenberg, och Jorma Ollila, tidigare styrelseordförande, Nokia Corporation

Uppmaningen till EU-kommissionen föranleds av att det idag hålls ett förmöte inför det stundande Klimatmötet i Polen (COP24). Undertecknarna uppmanar EU-kommissionen att:

  1. sätta som mål att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050
  2. komma överens om en bindande kolbudget för de kvarvarande utsläppen baserat på detta mål
  3. uppdatera utsläppsmålen till 2030 och 2040 i enlighet med målet om nettonollutsläpp

- Svenska företag har kunnat visa att det går att uppnå minskade utsläpp med ökad lönsamhet och det leder till stärkt varumärke, kostnadseffektivitet och man blir en mer attraktiv arbetsgivare. Därför har företagen i Hagainitiativet som mål att minska utsläppen till netto noll till 2030. Ambitionen är att visa att företag kan minska sin klimatpåverkan med ökad lönsamhet. Vår förhoppning med dagens uppmaning är att EU-kommissionen ska anpassa sina klimatmål till Parisavtalet vilket stärker både företag och stater, säger Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet.

- Vi behöver näringsliv och regeringar som samarbetar för att uppnå målen i Parisavtalet och få till stånd en koldioxidneutral ekonomi. Utöver de nödvändiga klimatanpassningarna innebär denna omställning stora affärsmöjligheter som kommer att stimulera den ekonomiska tillväxten och skapa nya arbetstillfällen. Den nordiska finanssektorn är en föregångare inom gröna och hållbara finanser. Den växande marknaden för hållbara finanser skapar hoppfullhet men det finns mycket kvar att göra inom detta område. Vi uttrycker vårt stöd till EU i arbetet med att höja ambitionsnivån och tydliggöra klimatmålen, säger Marcus Wallenberg, styrelseordförande SEB.

Läs även fler citat från Peter Damgaard Jensen, CEO PKA and Chair of the Institutional Investors Group on Climate Change; Jorma Ollila, Former Chairman, Nokia Corporation, Royal Dutch Shell plc samt Odd Arild Grefstad, CEO, Storebrand Group på den engelska sidan.

Läs pressmeddelandet här.

Presskontakt:

Pelle Pedersen, Head of Responsible Investment, PKA A/S pep@pka.dk +45 26 13 80 04

Jarl Krausing, International Director, CONCITO, jk@concito.dk +45 29896600

Jouni Keronen, Executive Director, Climate Leadership Coalition, jouni.keronen@clc.fi +358 50 4534881

Vibeke Hansen, Communications Director Storebrand Livsforsikring, vibeke.hansen@storebrand.no +4799013349

Jon Evang, Communications Manager, Zero Emission Resource Organisation (ZERO), jon.evang@zero.no +47 93401382

Viveka Hirdman-Ryrberg, Head of Corporate Communication, SEB viveka.hirdman-ryrberg@seb.se +46 705503500

Nina Ekelund, Executive Director, Haga Initiative, Nina.Ekelund@hagainitiativet.se +46735022464

2018-06/1528877997_fjord-984130-1920.jpg