Ny rapport presenterad i Katowice: Polska och baltiska företag ser att klimatarbetet ger affärsfördelar

Hagainitiativet har under hösten intervjuat 20 företag i Polen och Baltikum om deras syn på hur företagens klimatinsatser påverkar konkurrenskraften. Företagen ser att klimatinsatser kan öka konkurrenskraften, leda till ökad efterfrågan och vara viktigt för att rekrytera de mest begåvade medarbetarna.

Företagen tillfrågades också om vilken typ av politik som skulle hjälpa dem att driva ambitiösa klimatinsatser. Många företag välkomnar striktare klimatpolitik, mer ambitiösa utsläppsmål och stärkta ekonomiska incitament för att omvandla sin verksamhet och investera i ny teknik.

Rapporten, Business climate efforts and their importance for competitiveness and development – Perspectives from Poland and the Baltics, publiceras idag och kommer att presenteras i den nordiska paviljongen på COP24 i Katowice på ett seminarium med deltagande från Isabella Lövin, EU-kommissionen samt polska, baltiska och nordiska företag.

Läs rapporten här.

Läs pressmeddelandet här.

2018-12/prm.jpg