Sju sätt för företag att vara en positiv kraft

Hur kan näringslivet driva en positiv förändring - läs intervju med Nina Ekelund, generalsekreterare i Hagainitiativet, och om sju sätt att vara en positiv kraft.

Se länk på hemsidan för Svensk-amerikanska handelskammaren i New York >>

Att företag är beroende av lönsamhet är det ingen som ifrågasätter. I takt med att intressenter ställer krav på hållbarhet gällande klimat och sociala aspekter, söker näringslivet nya möjligheter för att omställningen ska stärka lönsamheten. Nina Ekelund, Generalsekreterare för Hagainitiativet, har i en intervju med Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York givit sju förslag på hur näringslivet kan driva en positiv förändring.

 1. Förstå att hållbarhet är lönsamt
  Inom Hagainitiativet pekar erfarenheterna på att ökade investeringar i hållbarhetsarbetet gynnar lönsamheten. När vi frågade 300 svenska företag om klimatarbetets effekt på lönsamheten svarade 85 procent att det stärkte deras varumärke och kundlojalitet. Så snart CFO:n inser kopplingen är det enklare att styra verksamheten mot en mer hållbar riktning.
 2. Föregå med gott exempel/Walk the walk
  Riktig förändring blir möjlig först när ledningen är dedikerad och transparent. Som VD kan du inte förvänta dig att dina anställda ska byta till elbilar om du själv kör en Hummer.
 3. Förstå din position
  För att kunna genomföra en verklig förändring behövs en djupgående hållbarhetsanalys av verksamheten för att kunna sätta mål. Ett exempel är hur Hagainitiativets medlemmar årligen rapporterar om sina huvudsakliga utsläpp och sin påverkan i ett gemensamt klimatbokslut.
 4. Kommunicera framgång
  För att uppmuntra fortsatt arbete, använd psykologins 3:1 positivitetsratio. Det innebär att varje nyhet om klimathot bör lyftas tillsammans med tre möjligheter till positiv förändring inom exempelvis hälsa, säkerhet eller konstruktiv handling.
 5. Nyttja nätverk
  Vi är starkare tillsammans. Nyttja dina befintliga nätverk för att skapa samarbeten med konkurrenter. Synergieffekter skapar när företag arbetar gränsöverskridande från olika branscher. Fler kommer att lyssna när 15 Vd:ar delar ett gemensamt budskap.
 6. Påverka beslutsfattare
  Övervaka näringslivspolitiken och gör din röst hörd för att hjälpa lagstiftarna att skapa bättre regleringar. Det är nödvändigt att på en regelbunden basis kommunicera med politiker och beslutsfattare för att säkerställa att lagstiftningen, statligt finansierad forskning och investeringar går i linjer med de nationella klimatmålen.
 7. Skapa gränslösa allianser
  För klimatförändringar finns inga gränser. För att stärka det globala partnerskapet för en hållbar utveckling, som tydligt beskrivs i Agenda 2030:s mål 17, kan inte heller samarbetet ha gränser. Länder behöver samarbeta över kontinenternas gränser och dela kunskap näringsliv, forskning och civilsamhället.
2019-01/1547216138_screenshot-2019-01-11-at-13.08.59.jpg