Studenter kräver klimatledarskap av näringslivet

Sally Bohlin är tredjeårsstudent i maskinteknik på KTH och en av initiativtagarna till det s.k. Svenska Studentmanifestet, där studenter kräver klimatansvar av sina framtida arbetsgivare. Själva studentmanifestet är samma manifest som studenterna i Frankrike tagit fram.

Vilka är era krav och hur kom ni fram till dem?

– Sverige har goda förutsättningar att vara ett föregångsland och agera enligt vad forskningen kräver. Det innebär att vi ska nå noll-utsläpp till 2030, vilket kräver en halvering av utsläppen var fjärde år, baserat på Johan Rockströms carbon law bland annat. Kan företaget inte agera enligt detta är det tveksamt om det kan kalla sig hållbart.

Hur många underskrifter har ni just nu?

– Vi ligger runt 3000–4000 just nu, men vi har haft ett litet uppehåll. Nu ska vi sätta igång och samla underskrifter igen.

Vad har ni fått för reaktioner?

– Vi har fått mycket positiva reaktioner, både från studenter, privatpersoner och från näringslivet. Företag kontaktar oss för att säga att de vill uppfylla kraven vi ställer i debattartikeln, de bjuder bland annat in oss till samtal.

Vad är de tre viktigaste sakerna att tänka på för företag som vill locka studenter som ställt sig bakom manifestet?

1) Att de tar klimatfrågan på allvar och sätter skarpa mål.

2) Att man som anställd kan göra skillnad – hållbarhetsarbetet får inte finnas bara för att det ska se bra ut.

3) Att företagets syfte faktiskt är att göra sånt som är bra för världen, inte bara att man minskar sin dåliga impact.

– Man vill ju göra nåt vettigt med sin karriär. Det känns meningslöst att göra en massa bra saker som privatperson om man sen är en klimatbov på jobbet.

Tror du att företag som inte kan leva upp till era krav nu är oroliga?

– Jag tror att det finns många som hajar till. Jag talade i radio med en representant för Svenskt Näringsliv, som tyckte att näringslivet redan är i framkant, trots att vi inte är i närheten av det som krävs enligt vetenskapen. Det glappet måste vi minska ju på något sätt. Det är intressant att det upplevs som chockerande att vi vill att samhället ska göra det som krävs enligt vetenskapen.

Länk till Svenska Studentmanifestets debattartikel i DN.

2019-02/1549900284_studenten.png