Sverige har visat att utsläppsminskningar och ekonomisk tillväxt går hand i hand

Allt fler företag ser lönsamhet och möjligheter med minskad klimat- och miljöpåverkan. Sverige har visat att utsläppsminskningar och ekonomisk tillväxt år hand i hand. En ambitiös klimatpolitik stärker jobben och välfärden. Stärk banden med de stater, städer och företag i USA med ambitiös klimatagenda. och svarar upp mot den växande efterfrågan på hållbara lösningar. Det skriver Sveriges vice statsminister och klimatminister Isabella Lövin (MP) och Nina Ekelund från Hagainitiativet i en debattartikel i Huffington Post.

Läs hela artikeln här.

huffpost-690x430.png