Sveriges utsläpp skulle vara 2 procent högre utan Hagaföretagens åtgärder

Utan företagen i Hagainitiativet skulle Sveriges utsläpp vara 2 procent högre eller 1,1 miljoner ton växthusgaser. Minskningar beror på åtgärder som exempelvis övergång till biobränslen och effektivisering i företagens egen verksamhet. Det framgår av Hagainitiativets klimatbokslut som publiceras idag. Dessutom visar klimatbokslutet att det genomsnittliga Hagaföretaget har ökat sin omsättning med sex procent sedan deras respektive basår, samtidigt som utsläppen minskat med 34 procent.

Hagainitiativets vision är att skapa ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Vid starten, för 7 år sedan, var målet att minska utsläppen med minst 40 procent till 2020. Detta har flertalet av företagen uppnått redan idag. Nyligen beslutades därför om nya mål till 2030. Företagen i Hagainitiativet ska bli fossilfria i de egna verksamheterna (eller bidra med utsläppsminskningar i scope 3 som motsvarar utsläppen i scope 1) till 2030.

- Jag blir lika stolt varje gång Hagainitiativet lanserar klimatbokslut. Siffrorna talar sitt tydliga språk och det är precis det vi behöver när vi nås av nyheter om rekordlåg utbredning av is i Arktis och USA:s utträde ur Parisavtalet. De absoluta utsläppsminskningarna bland Hagaföretagen fortsätter att vara väldigt stora och det är samtidigt glädjande att se att minskningarna kombineras med tillväxt i form av ökad omsättning, säger Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet.

13 av 15 företag har minskat sina utsläpp under 2016. Bland de som har minskat mest utmärker sig bland annat Stockholm Exergi och Axfood. Stockholm Exergi bidrar till de största utsläppsminskningarna räknat i ton (544 000 ton) och närmar sig målet -40 procent. Sedan basåret har de minskat utsläppen med 35 procent.

Läs Klimatbokslut 2016 här
Läs artikel i Dagens industri här.
Läs pressmeddelande här


Hagas vd:ar om Klimatbokslutet

- Vi invigde ett av världens största biokraftvärmeverk ifjol och tog ett stort steg mot ett Stockholm med fjärrvärme helt från förnybar och återvunnen energi. Men jag är inte nöjd förrän vi har nått hela vägen. Nu jobbar vi för att kunna fasa ut det allra sista kolet redan år 2022. Det är en tuff ambition, men det är också den största, enskilda åtgärden i hela Stockholms klimatarbete, säger Anders Egelrud, vd Stockholm Exergi .

- Vi har som mål att vara klimatneutrala 2020 och reducera den egna klimatpåverkan
med 75 procent. Tack vare ett antal åtgärder är vi på god väg att uppnå målet. Genom att övergå till att tanka biodrivmedel har vi nästan halverat koldioxidutsläppen från egna transporter under 2016 och vi har dessutom utbyggnaden av solceller, säger Klas Balkow, vd Axfood.

- Vi har minskat utsläppen med 8594 ton under 2016. Detta har varit möjligt genom att vi har jobbat brett med frågan i hela verksamheten. Bland annat har samtliga produktionsplatser under året genomfört energikartläggningar och åtgärdsplaner för att öka energieffektivisering och minska klimatutsläpp är upprättade, säger Sofia Hyléen Toresson, vd HKScan Sverige.

- Green Cargos transportarbete sker till över 90 procent med eltåg, mindre än fem procent med dieseltåg och ett par procent med lastbil. Vi arbetar kontinuerligt med att minska våra utsläpp från transporterade tonkilometer. Vi har till exempel utvecklat ett start-stop system för våra diesellok där dieselmotorn stoppas automatiskt när den inte behöver vara igång. Med hjälp av detta system kan vi halvera tomgångskörningen, vilket ger uppenbara vinster för miljön. Green Cargo är även den enda rikstäckande godstransportföretag som är godkänt som Bra Miljöval för godstransporter, säger Jan Kilström, vd Green Cargo.

- Under året genomförde vi en rad åtgärder som bidrog till att Löfbergs koldioxidutsläpp sjönk med ytterligare tio procent per producerat ton kaffe. Vi lanserade också en ny, helt växtbaserad kaffekapsel med 15 gånger lägre klimatpåverkan än aluminiumkapslar, säger Lars Appelqvist, vd Löfbergs.

- Under året minskade vi utsläppen med 323 776 ton i vår egen verksamhet. Men för Sveriges transporter har vi bidragit med 1,3 miljoner ton i utsläppsminskning då vi har bytt ut fossil råvara mot förnybar, säger Petter Holland, vd Preem.

- Vi har satt upp mål om att halvera utsläppen av växthusgaser till 2020 jämfört med basår 2014 och nå koldioxidneutralitet till 2030. Under året har vi fortsatt energieffektivisera vår anläggning i Finspång samt sett minskade koldioxidutsläpp från tjänstebilar, investeringar i lågutsläppsfordon och utökad laddinfrastruktur för företagets fordonsflotta. Under 2016 var 44 procent av nyinköpta tjänstebilar laddhybrider, säger Ulf Troedsson, vd Siemens.

- Vi har som ambition att ställa om till fossilfria filialer genom att byta ut dieseln i arbetsmaskinerna till fossilfri HVO, men bristen på tillgång till drivmedlet har gjort att vi inte når målet för närvarande. Vår ambition är att effektivisera logistiken kring våra intransporter med 10 procent över tre år och samtidigt arbetar vi för att höja medvetenheten och kunskapen hos våra medarbetare vilket har lett till mindre tomgångskörning, effektivare användning av maskiner och förbättrad layout på våra anläggningar, säger Kristofer Sundsgård, vd Stena Recycling.

- Våra franchisetagare fortsätter att arbeta med att minska elförbrukningen på sina restauranger, ett arbete som ger goda resultat. McDonald’s och Fortum Charge & Drive fortsätter att bygga ut elbilsladdning på restaurangerna och 2016 laddades el som motsvarar drygt 325 000 kilometers körning, det var en ökning med 50 % jämfört med året innan. Tillsammansmed HAVI Logistics fortsätter arbetet med att minska klimatavtrycket från våra transporter och 2016 kördes 90 % av transporterna till restaurangerna på förnyelsebart bränsle (huvudsakligen HVO), jämfört med 75 % 2015, säger Thomas Kelly, vd McDonald’s Sverige.

- Våra kylskåp är en viktig del av vår affär och vårt mål är att reducera CO2-utsläppen med 50% per kylskåp mellan 2007 och 2020. Jag är glad att kunna berätta att vi under 2016 nådde och överträffade vårt mål långt före 2020. Vi har nu reducerat våra totala CO2-utsläpp från kylskåpen med 51,81% jämfört med 2007 trots det faktum att vi har öka antalet kylskåp med 18%. Lanseringen av vår nya miljövänliga kylskåpsserie iCool under 2016 kommer att hjälpa oss att reducera CO2-utsläppen ännu mer innan slutet av 2020, säger Pierre Decroix, vd Coca-Cola European Partners Sverige.

2017-08/klimatbokslut.jpg