Intervju: Göran Holm, vd på HKScan

Grattis, ni har tagit beslut om nya klimatmål för HKScan. Vad är det för mål? 

  • Vårt klimatmål är att minska vår påverkan av utsläpp med hela -95 procent till 2030 jämfört med när vi startade 2003. I målet ingår utsläpp från företagets produktionsanläggningar, personalens tjänsteresor och djurtransporter.

Varför har ni höjt ambitionen i era klimatmål? 

  • I och med Parisavtalet har världen satt riktningen mot en fossilfri ekonomi. Vi vill ta vårt ansvar och bidra till en hållbar värld. Vi nådde vårt tidigare mål i förtid, nu måste vi höja ribban, innovationer och investeringar i fossilfria lösningar växer snabbt, så det går om vi vill och anstränger oss.

Hur stärker ert klimatarbete er affär?

  • Att arbeta med miljö-och klimatfrågor är en lönsam affär. Vi får ökat förtroende i hela vår omvärld, medarbetare, kunder, leverantörer och konsumenter visar tydligt att detta är viktigt. Hela vårt ledningssystem genomsyras av förbättringsarbete inom alla områden inte minst miljö-och klimatförbättringar

Varför ingår inte idisslande kossor i målet?

  • Primärproduktionen ingår i målet men i det perspektivet att vi ska ta fram underlag och formulera strategier för hur och vad vi kan göra. När vi har det framme kan vi starta aktiviteter och sätta mål.