Intervju: Isabella Lövin, klimatminister (MP)

I november möts världens länder igen under klimatmötet COP22 i Marrakech. Vad har hänt sedan Paris? - Klimatavtalet från Paris var startskottet för mycket arbete, framförallt på hemmaplan där länder behöver få på plats klimatåtgärder för att genomföra avtalet, men också i klimatförhandlingarna där viktiga delar i Parisavtalet behöver förtydligas. Ett exempel är frågor om uppföljning och rapportering av utsläppsminskningar och klimatåtgärder.

I och med att den så kallade Action Agenda nu permanentats så sker också mycket arbete för att samla aktörer nationellt och internationellt kring gemensamma initiativ. Från svensk sida blir Fossilfritt Sverige en viktig plattform för engagemang.

Vad finns på agendan för mötet i Marrakech? - COP22 blir en COP för åtgärder och genomförande. Det är här världens länder ska visa hur vi ska nå upp till målen som sattes upp i Paris. Frågan om klimatfinansiering kommer ligga högt på agendan. Det kommer även vara diskussioner om den globala översynen av åtaganden som ska ske 2018.

Förhoppningsvis sker också det första partsmötet för parterna i Parisavtalet. Med det momentum som vi ser nu för ratificering är det troligt att avtalet träder i kraft innan COP22. Jag är oerhört glad över att EU nu tagit beslut om en ratificering vilket innebär att vi kan bli tungan på vågen som gör att avtalet träder i kraft.

Vad förväntar du dig att näringslivet levererar mellan Paris och Marrakech? - Ledarskap och lösningar. Hagainitiativet är ett bra exempel på företag som leder vägen. Det är oerhört viktigt. Företagen behöver komma med lösningar för utsläppsminskningar och som också visar vad som är möjligt. Det gör att också fler politiker vågar ta ett steg till.