Lars J Nilsson

Vilket styrmedel är viktigast för att minska klimatpåverkan?

Det finns inte ett styrmedel som är viktigare än de andra även om många skulle svara koldioxidpriset. Det viktigaste är en sammanhållen politik för långsiktig omställning till hållbara energi- och transportsystem.

Vilka frågor ser du som viktigast att näringslivet tar ställning till och driver i opinionen?

Företag kan själva sätta tryck på leverantörer och kunder men de sitter ofta fast i befintliga transport- och energisystemstrukturer. Näringslivet bör därför driva opinion för förbättrade rambetingelser. Företagen gör vad de kan men politikerna måste också leverera, inte minst vad gäller godstransporterna.