Christian Azar

Vilket styrmedel är viktigast för att minska klimatpåverkan? Det är helt centralt at…
Läs mer >>
Publicerat 13, oktober, 2014

Eva Alfredsson

Vilket styrmedel är viktigast för att minska klimatpåverkan? Avgörande för en omstäl…
Läs mer >>
Publicerat 13, oktober, 2014

Henrik Horn

Vilket styrmedel är viktigast för att minska klimatpåverkan? Det i särklass viktigaste…
Läs mer >>
Publicerat 13, oktober, 2014

Klimatstrategidagen 2014

Den 24 oktober bjöd Hagainitiativet in till Klimatstrategidagen, en konferens om medierna…
Läs mer >>
Publicerat 3, oktober, 2014

Intervju: Lena Ek, tidigare miljöminister och initiativtagare till New Climate Economy

Varför tog du initiativ till New Climate Economy? - För att det behövdes nya argument i…
Läs mer >>
Publicerat 3, oktober, 2014

Nyhetsbrev för september ut nu!

Några höjdpunkter från septembers nyhetsbrev: Intervju med Lena Ek, tidigare miljömi…
Läs mer >>
Publicerat 3, oktober, 2014

Internationellt intresse för svenska företags klimatsamarbete

Läs mer >>
Publicerat 1, oktober, 2014

Näringslivsdagarna i Helsingborg: Klimatdagen

Klimatfrågan i näringslivet – hur flyttar vi fram positionerna? Är klimatfrågan uppe på…
Läs mer >>
Publicerat 26, september, 2014

Klimatfrågan saknas i valdebatten

Idag skriver Hagas alla 14 vd:ar på SVT Opinion om att klimatfrågan måste in i valrörelse…
Läs mer >>
Publicerat 8, september, 2014

Intervju: Carola Lemne, VD, Svenskt Näringsliv

Hur viktiga är de svenska företagen i arbetet för att lyckas med klimatomställningen? …
Läs mer >>
Publicerat 2, september, 2014

Frukostmöte i Göteborg 19 september: Är företagens klimatarbete lönsamt?

Universeum och Hagainitiativet bjöd in till frukostmöte i Göteborg den 19 september Foku…
Läs mer >>
Publicerat 1, september, 2014

Hagainitiativet intervjuar politiker

Hur ser riksdagens ekonomisk-politiska talespersoner på klimat, välfärd och möjligheter f…
Läs mer >>
Publicerat 7, juli, 2014