Miljörapporten: Kommuner och företag vill in i klimatförhandlingarna