Sveriges utsläpp skulle vara 2 procent högre utan Hagaföretagens åtgärder