Hagaföretagen har minskat utsläppen av växthusgaser med 900 000 ton