Hagainitiativet vill se konkret politik för minskad klimatpåverkan