Sex av fjorton företag har nått Hagainitiativets klimatmål fem år i förtid