Sidor

Bli medlem

"Ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan” är Hagainitiativet vision. Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga f…

Läs mer

Klimatforskning

Våra samarbeten

CPLC The Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC) samlar ledare från det privata näringslivet, offentliga sektorn, akademien och civilsamhället för att öka handel och prissättning på koldioxid. Sekretariatet administreras av Världsbanken. …

Läs mer

Om oss

Hagainitiativet vill visa att näringslivet är en del av lösningen i klimatomställningen. Det är en del av vårt samhällsansvar att ta klimatansvar, därför driver Hagainitiativet på för en ambitiösare klimatpolitik, något som möjliggör för företagen a…

Läs mer