Sidor

Klimatforskning

Våra samarbeten

CPLC The Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC) samlar ledare från det privata näringslivet, offentliga sektorn, akademien och civilsamhället för att öka handel och prissättning på koldioxid. Sekretariatet administreras av Världsbanken. …

Läs mer

Om oss

Hagainitiativet vill visa att näringslivet är en del av lösningen i klimatomställningen. Det är en del av vårt samhällsansvar att ta klimatansvar, därför driver Hagainitiativet på för en ambitiösare klimatpolitik, något som möjliggör för företagen a…

Läs mer

The strategic long-term vision by the European Commission enables ambitious climate targets

On 28 November 2018, the European Commission presented its strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate-neutral economy by 2050. The strategy opens a thorough debate involving European decision-makers and citizens a…

Läs mer