Övergripande: Ett klimatneutralt Sverige

Hagainitiativets generella mål för klimatneutralt Sverige:

- Sverige bör vara helt eller nästan helt utsläppsfritt redan 2040​. (Läs här)

- Alla naturliga ekosystem måste förvaltas på ett hållbart sätt så att de bibehåller sin kolsänka. (Läs här)

- Anpassa Sverige efter Parisavtalets ambitioner i den övergripande styrningen och målsättningen. (Läs här)

- Sätt mål för medborgarnas koldioxidavtryck, som skulle styra konsumenterna mot bättre val och driva företag att ta mer ansvar. (Läs här)

2020-03/1584946873_klocka-000004830933large.jpg