Cirkulära resurser i ett cirkulärt samhälle

Hagainitiativets förslag för att snabba upp den cirkulära ekonomin:

- Inför en strategi för cirkulär och biobaserad ekonomi.

- Naturvårdsverket bör ges i uppdrag att ta fram End-of-Waste-kriterier för flera material som har förutsättningar för att materialåtervinnas, bla för ballastmaterial.

- Dagens förpackningsavgifter bör differentieras så att biobaserade och återvunna material gynnas i förhållande till fossilbaserade alternativ. (Läs här)

- Instifta en svensk plaststrategi för återvinning för att öka resurseffektiviteten. (Läs här)

Läs också:
Hagainitiativets intervju med Fredrik Pettersson, vd Stena Recycling. (Läs här)

Hagainitiativets intervju med Mattias Lindahl: Cirkulära affärsmodeller- en nyckel för att klara klimatutmaningen (28/5-19) (Läs här)

2020-03/circular-3002865-1280.jpg