Förnybar energi och energiförsörjning

Hagainitiativets förslag för ökad förnybar energi:

- Extra skatter på solenergi bör snabbt avvecklas. (Läs här)

2020-03/light-bulb-johannes-plenio-pixabey-energi.jpg