Lösningar på transportsektorns utmaningar

Hagainitiativets förslag för att klara transportsektorns 2030-mål:

- Elektrifieringsstrategi med fokus på elvägar och laddinfrastruktur. (Läs här)

- Gynna inhemsk produktion av biodrivmedel från jord-, och skogsbruk och avfall.

- Strategi för reduktionsplikt efter 2030.

- Utfasning av fossila skattelättnader, t.ex. reseavdrag och förmåner till fossilt drivna bilar.

- Stimulera ökad användning av förnybart inom sjöfart och flyg. (Läs mer)

- Säkerställ att hållbara bioråvaror inte leder till regnskogsavverkning. (Läs mer)

- Öka driftsäkerhet på järnvägen och sänk banavgifterna. (Läs mer)

- Inför obligatorisk klimatdeklaration vid annonsering av flygresor, på samma sätt som gällt för bilannonser under lång tid. (Läs mer)

- Subventioner till fossila bränslen måste avvecklas snarast. (Läs mer)

Läs också:
Johanna Mossberg på Hagabloggen: Kommersialisering av förnybara drivmedel – hur får vi det att hända? (21/10-19) (Läs här)

Ulf Troedsson och Anna Stenströmer, Siemens på Hagabloggen: Hur kan vi skynda på omställningen inom transportsektorn? (19/6-19) (Läs här)

2020-03/bilar-000012863764medium.jpg