Negativa utsläpp och kompletterande åtgärder

Hagainitiativets förslag för kompletterande åtgärder:

- Det behövs utvecklings- och investeringsstöd för stora tekniksprång som leder fram till så kallade negativa utsläpp, både för BECCS och CCS.

- Inrätta en fond för negativa koldioxidutsläpp, med medverkan av näringslivet och andra aktörer, som ges i uppdrag att köpa minusutsläpp. (Läs här)

Läs också:
Hagainitiativets intervju med Åsa-Britt Karlsson, utredare av Vägen till en klimatpositiv framtid (7/2-20) (Läs här)

2020-03/tube-945487-1280-negativa-utsl-pp.jpg