Klimatmål till 2030

EU-kommissionen arbetar på ett förslag till klimatmål för 2030.

Hagainitiativet har lämnat feedback till EU-kommissionen och uppmanat till:

  • 55 % minskning till 2030
  • Behov av koldioxidbudget
  • Ett 2040-mål

Nedan finns Hagainitiativets feedback i sin helhet (på engelska).

2020-04/1587107501_2030.jpg