Vad vill vi?

Ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan” är Hagainitiativet vision. 

Ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan” är Hagainitiativet vision. Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet. Hagainitiativets syfte är att visa att det är lönsamt för företag att göra goda affärer och samtidigt ta ett aktivt klimatansvar. Hagainitiativet tror att höga ambitioner på klimatområdet innebär stora möjligheter för svenska företag och gör oss internationellt konkurrenskraftiga.I Hagainitiativet har alla företagen åtagit sig att minska sina utsläpp med 40 % till 2020. Detta hämmar inte företagens konkurrens - tvärtom. Nationellt har Sverige lyckats upprätthålla sambandet mellan minskade utsläpp och ökad ekonomisk tillväxt, detta är något Sverige kan lyfta fram i EU. Det finns möjligheter i omställningen och dessa vill Hagainitiativet lyfta fram. Hagainitiativet ser gärna en klimatpolitik som bygger på ledorden; långsiktighet, trovärdighet och förutsägbarhet.