Våra samarbeten

CPLC
The Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC) samlar ledare från det privata näringslivet, offentliga sektorn, akademien och civilsamhället för att öka handel och prissättning på koldioxid. Sekretariatet administreras av Världsbanken.

We Mean Business
We Mean Business är en global ideell koalition som arbetar med världens mest inflytelserika företag för att vidta åtgärder mot klimatförändringarna. We Mean Business katalyserar affärs- och policyåtgärder för att halvera de globala utsläppen till 2030 i linje med 1,5 °C.

Mistra GeoPolitics
Forskningsprogrammet Mistra GeoPolitics ska utveckla framtidsanalyser relevanta för svenska beslutsfattare från olika sektorer som politik, myndigheter och näringsliv. Det övergripande målet är att kritiskt utforska samspelet mellan geopolitik, säkerhet och globala klimat- och miljöförändringar.

Mistra Carbon Exit
Forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit ska ta fram ny kunskap och utveckla strategier för hur det svenska samhället och svenska företag ska kunna bli föregångare i att erbjuda produkter och tjänster med låga eller inga koldioxidutsläpp.

Nordiska ministerrådet 
Hagainitiativet driver tillsammans med Climate Neutral Nordic, CLC (Finland) och Skift Business Climate Leaders (Norge) projektet Klimatneutralt Norden. Projektet är finansierat av Nordiska ministerrådet och pågår under perioden 2021 – 2024 och syftar till att bidra till visionen ”Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region till 2030” och kopplar till Nordiska ministerrådets mål för en grön nordisk region, en konkurrenskraftig region och en socialt hållbart Norden.

Om oss