Löfbergs

Vad gör ert företag inom biologisk mångfald?


Löfbergs jobbar med biologisk mångfald på många sätt, bland annat genom ansvarsfulla inköp och
utvecklingsprojekt i odlarländer. 1995 importerade Löfbergs den första containern ekologiskt kaff
till Sverige, några år senare började det familjeägda kafferosteriet även köpa kaffe från Rainforest
Alliancecertifierade odlingar. Det här bidrar till att fler använder klimatsmarta odlingsmetoder, att
skyddet av inhemska odlingssystem och pollinatörer ökar och att användningen av
bekämpningsmedel minskar, vilket bidrar positivt till den biologiska mångfalden.

Löfbergs är också engagerade i utvecklingsprojekt i odlarländer inom ramen för International Coffee
Partners och coffee&climate, där Löfbergs är medgrundare. Drygt 110 000 kaffeodlare har deltagit i
projekten där hållbar odling, biologisk mångfald, klimatanpassning och diversifiering av grödor är
centrala delar.


Varför arbetar ni med biologisk mångfald?

Löfbergs jobbar med biologisk mångfald som ett led i arbetet att bidra till en värld där både
människor och kaffe kan växa. Klimatförändringarna hotar möjligheterna att odla kaffe i framtiden,
och en rik biologisk mångfald på och runt odlingarna är en viktig pusselbit i arbetet med öka
resistensen mot det förändrade klimatet. I slutändan handlar det om att skapa bättre förutsättningar
för kaffeodlarna och samtidigt säkra att vi kan dricka gott kaffe i framtiden också.