Klimatbokslutet visar att fler når målet

Här kan du läsa Hagainitiativets klimatbokslut för 2018. Resultat visar att klimatomställningen för Hagainitiativets medlemsföretag går snabbare än förväntat. Redan 2018 har 10 av 14 medlemsföretag nått målet om att minska sina utsläpp av växthusgaser med 40 procent. Det är två år snabbare än planerat. Sammantaget har Hagainitiativets företag minskat sina egna utsläpp av koldioxid med 762 000 ton sedan de började mäta. Som jämförelse är Sveriges totala utsläpp av koldioxid dryga 53 000 000 ton. Samtidigt ser vi också att utsläppen ökar, och därför efterlyser företagen mer ambitiös klimatpolitik.

Läs pressmeddelande här

Läs klimatbokslutet här

2019-06/1560152545_klimatbokslut-2018.jpg