Ny rapport: Nordic businesses on climate transition, competitiveness and growth – An interview study among leading businesses in the Nordics

Det nordiska näringslivet uppmanar beslutsfattare att formulera en ambitiösare klimatpolitik tillsammans med företag och civilsamhälle. På så sätt är det möjligt att uppnå ett fossilfritt samhälle snabbare, främja globala klimatåtgärder och samtidigt stärka den nordiska konkurrenskraften. Det är budskapet från vd:ar och andra ledare från några av Nordens tyngsta företag, vilket sammanställs i en rapport som fem nordiska företagsnätverk i morgon överlämnar till de nordiska klimat- och miljöministrarna, med anledning av Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

Läs rapporten här
Läs pressmeddelandet här

Samtidigt som rapporten släpptes publicerades även en gemensam debattartikel författad av de nordiska nätverken i Göteborgs Posten. Läs denna debattartikel här

2018-04/nordiska-rapport-2.jpg