1000 återvinnare i lantbruket

Håll landsbygden ren är ett initiativ av organisationen ”Håll Sverige Rent” samt Länsförsäkringar som erbjuder Sveriges lantbrukare möjlighet att återvinna skrot, farligt avfall och plast på ett säkert och hållbart sätt via Stena Recycling. I år har hela 1 000 jordbruk uppmärksammat möjligheten att få hjälp med sin återvinning och totalt har Stena Recycling hämtat 3 000 ton skrot och 450 ton farligt avfall under årets första nio månader.

About us