12. Halverad klimatpåverkan med fördubblad livslängd på barnjeans

Genom att fördubbla ett klädesplaggs livslängd så kan man halvera klimatpåverkan. Det har Nimble Patch tagit fasta på. De ger nytt liv till trasiga barnjeans för att bidra till en lägre konsumtion. Genom att sätta förstärkningsmaterial på knän och benslut med nedläggningsfunktion kan jeansens livslängd ökas och barn bära dem längre. Slutprodukten är en barnbyxa som håller länge – både kvalitetsmässigt och ur ett hållbarhetsperspektiv.

Wargön Innovation förser, via sin textilsorteringsanläggning, Nimble Patch med barnjeans som är trasiga och därmed inte går att sälja second hand. Nimble Patch lagar och förädlar sedan jeansen i samarbete med Yallatrappan/Yalla Mellerud, ett kvinnokooperativ som skapar arbetstillfällen till utlandsfödda kvinnor och tillvaratar den stora kompetens som finns.

Läs mer här.

About us