2. Genom att använda återvunna reservdelar till bilar undveks 2 000 ton avfall och sparade cirka 290 miljoner kronor

Folksams totala kostnader för byggnadsreparationer uppgick 2019 till över 1 miljard kronor, medan kostnaderna för bilreparationer var 2,3 miljarder kronor. Det ger Folksam finansiell styrka och möjligheter att ställa höga krav på deras leverantörer.

Folksams leverantörer köper och återvinner begagnade reservdelar till bilar. Det finns en etablerad andrahandsmarknad för bildelar och Folksam kräver att bilmekaniker reparerar och använder återanvända delar där det är möjligt och lämpligt. Under året har det här arbetssättet hjälpt Folksam att undvika ett berg av avfall på cirka 2 000 ton och de sparade cirka 290 (270) miljoner kronor på reparation av skadade bilar. Totalt har återanvändning i samband med bilreparationer gett en besparing på drygt 2,3 miljarder kronor sedan millennieskiftet.

Läs mer här

About us