21. 350 000 IT-produkter cirkulerades – sparade 5580 CO2e

Inregos affärsidé är att maximera återanvändningen av datorer och telefoner och kunde under 2020 återanvända över 350 000 IT-produkter vilket lett till en besparing på 5 580 ton CO2e. Samtidigt som Inrego har sett en rekordförsäljning under 2020 upplever de att efterfrågan fortfarande är betydligt större än utbudet.

Det finns flera fördelar med återanvändning. Det är en win-win-win för samhället, naturen och företaget. Det ökade samhällsintresset för de klimatmässiga och ekonomiska vinster som återanvänd IT ger, gör att allt fler börjar se över sin konsumtion av elektronik.

Se film om Inrego

About us